Tin tức

Tính chất đặc trưng của nhựa ABS

Tính chất đặc trưng của nhựa ABS (24-01-2013)

Là cầu nối giữa nhựa thương mại và nhựa kỹ thuật được trùng hợp từ 3 loại monomer: acrylonitrile, butadiene và Styrene...........

Xem chi tiết

Trang 1 / 1